Kommande A och S-HLR - Vuxen


Under denna utbildning lär du dig Sjukvårds - HLR för vuxna, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment.

Tidsåtgång cirka 4 timmar, max 6 deltagare/instruktör.

HLR - Vuxen


Under denna utbildning lär du dig HLR för vuxna, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment.

Tidsåtgång cirka 2 timmar, max 12 deltagare.

HLR - Barn


Under denna utbildningen lär du dig att utföra HLR med hjärtstartare på barn mellan 0-18 år. Du lär dig även att hantera luftvägsstopp genom ryggdunk och buktryck.

Utbildningen är lämplig för alla.

Tidsåtgång cirka 2 timmar.

HLR - för insatspersonal


En kurs för dig som förväntas kunna HLR i din yrkesutövning främst målgrupperna Räddningstjänst, Polis, Ordningsvakter, Väktare och Livräddare.

I utbildningen läggs stor vikt vid team-arbete och ledning på skadeplats.

Tidsåtgång 4 timmar, cirka 8-10 deltagere.

Instruktörsutbildning
HLR för insatspersonal


Utbilda dig för att kunna ge grundutbildning i HLR för insatspersonal. Du får de pedagogiska grunderna i lärande och kunskap om att hålla scenarioövningar samt att planera en grundkurs.

Tidsåtgång 4 timmar plus förstudier. 4-6 deltagare.

Förkunskaper, Instruktör i HLR-Vuxen och genomförd kurs i HLR för insatspersonal de senaste sex månaderna.

Första hjälpen med HLR


Enligt Arbetsmiljöverket åligger det företag beroende på storlek och verksamhet att med jämna mellanrum kompetensutveckla sin personal i Första Hjälpen med HLR samt krisstöd. Denna utbildingen täcker av de delar i AFS 1999:7 som krävs för att ert företag skall anses uppfylla dessa krav. Utbildningen skräddarsys för er verksamhet om den innebär särskilda risker med till exempel el, fall, kem eller klämrisk.

Utbildningen är cirka 4 timmar, max 12 deltagare.

Föreläsning i hot och konflikthantering 


Vi erbjuder en halvdags föreläsning i ämnet hot och konflikthantering som täcker begreppen hot, risk säkerhet och juridiken kring dessa. Föreläsningen innehåller även gärningsmannaprofiler, våldsutlösande faktorer och ger verktygen till att deeskalera våldsamma och hotfulla situationer. Verkygen sträcker sig från lågaffektivt bemötande till den nivå av självskydd som kunden önskar.

Föreläsningen skräddarsys till just era förutsättningar och önskemål.